You are here

Focus op de toelating tot de werkloosheidsverzekering

U bent werkloos na het einde van uw studies of na een arbeidsperiode in loondienst? Om toegelaten te worden tot de werkloosheidsverzekering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Top