You are here

Bijlage C4-Arbeidsbewijs

Zweck

Arbeidsbewijzen voorleggen.
Werkloosheidsuitkeringen aanvragen op basis van deze arbeidsbewijzen (of opnieuw aanvragen)

Ausgestellt von

De werkgever indien er onderbrekingen waren tijdens de tewerkstelling in een nog niet-aanvaard RSZ-kwartaal.

Zeitpunkt der Ausstellung

Van zodra de werkgever in het bezit is van de noodzakelijke loon-en arbeidstijdsgegevens. Het kan ook gebeuren dat de uitbetalingsinstelling in rubriek I aan de werkgever vraagt in rubriek II het (de) vak(ken) B (bezoldigingen) in te vullen.

Letzte Änderung
01-01-2016
Art der Änderung

Wijzigingen ingevolge de veralgemening en de vereenvoudiging van de ASR’s

Important note

Meer info over het invullen van dit formulier vindt u in het infoblad voor werkgevers E70

herunterladen / drucken

Ihr Büro suchen

Top