You are here

Wijzigingen vanaf 01.07.2022 in de referteperiode voor de sluitingsvergoeding en de grensbedragen voor de contractuele vergoedingen

Harmonisering van de referteperiode voor de toekenning van de sluitingsvergoeding

Een sluitingsvergoeding kan enkel worden toegekend aan werknemers die werden ontslagen binnen een welbepaalde periode voorafgaand aan of volgend op de wettelijke sluiting van een onderneming. Deze periode wordt ook wel de referteperiode genoemd.

Voor sluitingen met een wettelijke sluitingsdatum vanaf 1 juli 2022 wordt er niet langer een onderscheid gemaakt tussen arbeiders en bedienden voor de bepaling van de referteperiode voor de toekenning van de sluitingsvergoeding. De referteperiode loopt zowel voor arbeiders als voor bedienden vanaf 18 maanden voorafgaand aan de wettelijke sluitingsdatum tot 12 maanden na deze datum.

Voor sluitingen met een wettelijke sluitingsdatum tot en met 30 juni 2022 blijft het onderscheid behouden en loopt de referteperiode van 12 maanden voorafgaand de sluiting voor arbeiders en 18 maanden voor bedienden en dit tot 12 maanden na de sluiting. 

Verhoging van het globaal grensbedrag en afschaffing van de specifieke grensbedragen

Voor sluitingen met een wettelijke sluitingsdatum vanaf 1 juli 2022 wordt het globaal grensbedrag voor de tussenkomst van het FSO bij de contractuele vergoedingen verhoogd naar 30.500 EUR. Er gelden geen specifieke grensbedragen meer voor de tussenkomst van de lonen, vergoedingen en andere voordelen en het vakantiegeld voor bedienden zodat er enkel nog rekening moet worden gehouden met een globaal grensbedrag.

Voor sluitingen met een wettelijke sluitingsdatum tot en met 30 juni 2022 blijft het globale grensbedrag van 25.000 EUR behouden en blijven de specifieke grensbedragen van 6.750 EUR (lonen, vergoedingen en voordelen); 4.500 EUR (vakantiegeld bedienden) en het saldo (verbrekings-of overbruggingsvergoeding) tot het globaal grensbedrag behouden.

Ihr Büro suchen

Top