You are here

Dagelijks beheer

Het dagelijks beheer wordt uitgeoefend door de administrateur-generaal, bijgestaan door de adjunct-administrateur-generaal. Het omvat onder andere:

  • informatie verstrekken aan het beheerscomité;
  • uitvoeren van de door het beheerscomité genomen beslissingen;
  • beheer van het personeel;
  • de goede werking van de diensten verzekeren.

Voor de uitvoering van dit dagelijks beheer beschikt de RVA over een hoofdbestuur en werkloosheidsbureaus (RVA-kantoren).

Ihr Büro suchen

Top