Follow us on twitter

You are here

Autonome overheidsbedrijven

KB van 10.06.2002 Koninklijk besluit betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de overheidsbedrijven die in toepassing van de wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven bestuursautonomie verkregen hebben

Ihr Büro suchen

Top