You are here

BreakatWork - Hoeveel maanden loopbaanonderbreking kunt u nog nemen?

De RVA lanceert, samen met vice-eersteminister en minister van Werk Kris Peeters, de nieuwe toepassing BreakatWork. Dankzij die online dienst krijgt de werknemer snel het aantal maanden en dagen tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof te zien waarop hij nog recht heeft op basis van zijn persoonlijke situatie.

Waarover gaat het?

De toepassing werd ontwikkeld om de burgers een eenvoudig en duidelijk antwoord te bieden op de vraag “Hoeveel maanden loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof kan ik nog nemen?”. BreakatWork is bedoeld voor zowel loopbaanonderbreking in de openbare sector als voor tijdskrediet in de privésector en de thematische verloven in de beide sectoren (cf. ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatieve zorgen).

De ontwikkeling van deze toepassing komt voor uit de populariteit van de verschillende vormen van loopbaanonderbreking maar ook door de groeiende complexiteit van de reglementering inzake tijdskrediet en loopbaanonderbreking. In België kiezen meer en meer werknemers er namelijk voor om hun loopbaan voor een tijdje te onderbreken om hun beroepsactiviteiten en hun privéleven beter op elkaar af te stemmen.

Ter informatie: momenteel doen in België meer dan 400 000 mensen een beroep op een van de verschillende vormen van loopbaanonderbreking. In 2017 zat 1 werknemer op 10 in zo’n stelsel. Het thematisch verlof is het populairst, gevolgd door het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking. Gedetailleerde cijfers (per type onderbreking) zijn te vinden op de website van de RVA.

Minister Peeters: “Als we Werkbaar en Wendbaar Werk in de praktijk willen brengen, dan moeten we mensen de kans geven architect te worden van hun eigen carrière. Met BreakatWork slaan we verder die weg in. Het is een zoveelste stap in de richting van een moderne, klantvriendelijke en laagdrempelige overheidsadministratie die het leven van de burger eenvoudiger maakt. Ik wil de RVA dan ook danken voor hun harde werk en feliciteren met het mooie resultaat.”

Volgens Georges Carlens, administrateur-generaal van de RVA, “is het niet altijd vanzelfsprekend voor werknemers om een nauwkeurig idee te hebben van het aantal maanden dat hen nog rest wanneer ze loopbaanonderbreking willen nemen. Om hen daarbij te helpen, heeft de RVA de toepassing BreakatWork ontwikkeld.”

Een volledig beveiligde toegang

 De werknemer logt in via zijn elektronische identiteitskaart (eID), een federaal token, itsme of via een persoonlijke code uit een mobiele toepassing. Na enkele vragen te hebben beantwoord, krijgt hij een overzicht van het aantal maanden en dagen tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof waarop hij nog recht heeft. BreakatWork is toegankelijk via computer, tablet en smartphone.

BreakatWork is niet de eerste online toepassing voor loopbaanonderbreking. Sedert enkele jaren kunnen onderbrekers hun aanvraag online indienen, de stand van zaken van hun dossier consulteren, attesten voor hun werkgever aanvragen enzovoort.

Waar vindt u de toepassing?

 Op www.breakatwork.be of via de website van de RVA www.rva.be.

Ihr Büro suchen

Top